Jaz

 Plaža JAZ:

Plaža Jaz je jedna od tri najveće plaže na crnogorskom primorju. Duga je 1200 m a udaljena je od Budve 2.5 km u pravcu Tivta. U zaleđu plaže nalazi se Mrčevo polje, sa obije strane je zaštićena brdima Grbalj i Straža. Kroz nju protiče sezonska Rijeka Drenovstica.

Plaža Jaz je šljunkovita i na obali i u vodi a u dubini je pijesak. Ova plaža je idealna za autokampere jer se u zaleđu njenog većeg dijela, koji je obrastao mediteranskom vegetacijom, nalazi autokamp kapaciteta 2000 mijesta.